► Spesialmaskiner ► 3D fresing
  • Har du behov for en spesialmaskin, eller du har en flaskehals i produksjonslinjen?
    Da kan Polytech AS være behjelpelig med alt fra forslag til løsninger,
    også med å levere en ferdig konstruksjon.
  • Trenger du en maskinert prototyp gjøres dette effektivt og direkte fra en 3D modell.
 
► Referanser:

●   Isoterm AS  ●   ProNor AS   ●

 


  |  Logg inn